Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2020

1 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf 2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2020.pdf 3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2020.pdf 4 ROZVAHA Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf 5 Výkaz zisku a ztrát Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf...