Turistické zajímavosti

Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem

Komenského náměstí 235
Týnec nad Labem
281 26
Telefon na pracovníka muzea:
Pan Bc. Dušan Žmolil
+420 321 781 493
Stránky muzea: Městské muzeum: Týnec nad Labem (tynecnadlabem.cz)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, s.p.o., patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Pardubic, pro chov koní v příznivých půdních podmínkách (půdy písčité a hlinitopísčité). Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, s.p.o., jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).

V Kladrubech nad Labem jsou starokladrubští bělouši ustájeni v několika objektech. Přímo v Kladubech nad Labem jsou ustájeni koně základního stáda – plemenní hřebci a chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní a koně určení k prodeji. Do nedalekého „Padocku“ přicházela většinou odstavená hříbata, která bývala v jednom roce přemístěna do odchovny v Selmicích. Dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny chovné klisny nízkobřezí nebo jalové. Odchovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech hřebečků a klisniček odchovávány tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.

Více informací se dočtete na stránkách: http://www.nhkladruby.cz/

Zámek Kačina

Nabízíme tří prohlídkové okruhy po reprezentačním sídle Jana Rudolfa Chotka. V prostorách se natáčel seriál Dobrodružství kriminalistiky. K dispozici je zámecký park a zámecká kavárna. Pořádáme zde zámecké slavnosti. Zajišťujeme kompletní přípravy svateb včetně svatební hostiny.

Zámek
Svatý Mikuláš 51
284 01  Svatý Mikuláš
Středočeský kraj
E-mail:nzm.kacina@nzm.cz
E-mail:pokladna.kacina@seznam.cz
Telefon:420 327 571 170
Telefon:420 724 878 977
Telefon:420 602 187 700
Fax:420 327 571 274
www.kacina.cz

Zámek Karlova Koruna

Dominanta Chlumce nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna.
Bližší informaci najdete na :https://www.karlovakoruna-zamek.cz/

Zámek Hrádek u Nechanic

Romantický hrádek postavený ve stylu windsorské gotiky vznikl teprve v polovině 18. století. Iniciátorem jeho stavby byl hrabě František Arnošt Harrach. V zámku jsou uloženy bohaté sbírky dobového zařízení a uměleckých předmětů svezených sem ze zámků z různých koutů Evropy. Kolem se rozkládá anglický park. Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. První vás provede reprezentačními sály zámku. Druhý zahrnuje jak sály, tak soukromé pokoje včetně 1. patra. V zámecké knihovně najdete kolekci 12 obrazů z 18. století, které představují lidské nemoci. Na zámku se natáčela spousta českých pohádek. Mezi nejznámější patří Princ a večernice či Anička s lískovými oříšky.

Zámek
Hrádek 66
503 15  Hrádek
Královehradecký kraj
E-mail:hradekunechanic@npu.cz
Mobil:+420 602 185 554
Telefon:+420 495 441 244
https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs

Zámek Žleby

Zámek patří mezi často vyhledávané cíle zvláště pro jeho neopakovatelnou atmosféru a romantické prostředí. Původně gotický hrad ze 13. století vyniká bohatými historickými interiéry, které byly vytvořeny knížaty z Auersperka během 19. století. Ti čerpali inspiraci v Anglii. Zámek vlastní rozsáhlou sbírkou uměleckých předmětů od zbraní, přes sklo a keramiku, až po historický nábytek od doby renesance po 20. století. Unikátem je dochováné zámecké barokní divadlo s původním vybavením, včetně kostýmů.
Vybrat si můžete ze tří tematicky zaměřených prohlídkových okruhů.

Zámek
Zámecká 1
285 61  Žleby
E-mail:zleby@npu.cz
Telefon:+420 327 398 121
Fax:+420 327 398 595
http://www.zamek-zleby.cz

Zámek Žehušice

Zámek tvoří stavba půdorysu písmene H, jejíž střední část je dvoupatrová a na ni kolmo navazují boční křídla, která jsou pouze jednopatrová. Do dnešní podoby v empírovém slohu byl upraven v 19. stol. Na zámek navazuje obora, která vznikla již v 16. stol., v níž žije stádo bílých jelenů. V parku, který je přírodní památkou zahlédnete řadu starých stromů a druhů chráněných bylin.

zřícenina hradu Lichnice

O hradu ze 13. století, kolují různé pověsti a tvoří dominantu Železných hor. Do současné doby se zachoval zbytek válcové věže, různé zdi, sklepy, příkop a val. Patrné jsou i zbytky husitského opevnění u hradu. V letní sezoně je v jedné hradní budově umístěné malé hradní muzeum s výkladem. Každý první únorový víkend, se zde koná zimní táboření na Lichnici, kdy návštěvníci stráví noc ve stanech nebo pod širým nebem.

Otevřeno kromě pondělí
Vstupné Kč 20,– a 10,–.

Kutná Hora

Historické město založeno ve svahu nad říčkou Vrchlicí při bohatých nalezištích stříbra v 10. stol., největší rozmach dolování ve 13.-15. stol., ve středověku druhé nejbohatší a nejvýznamnější město království po Praze, pro výjimečnou zachovalost středověkých památek od r. 1995 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Informační centrum
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01  Kutná Hora-Vnitřní Město
E-mail:vlasskydvur@pskh.cz
Telefon:420 327 512 873
Telefon:420 736 485 409
https://pskh.cz/

Kolín

Historické město na Labi založeno králem Přemyslem II. Otakarem r. 1257, nejstarší písemná zpráva z r. 126, od 19. stol. významná železniční křižovatka a průmyslové centrum. Z městského opevnění zachována hranolová bašta Práchovna z 15. stol. Nad železniční tratí zbytky hradu, vybudován z býv. dominikánského kláštera v letech 1437-1448, v 18. stol. přestavěn na pivovar a byty. Na náměstí pův. gotická radnice upravená novorenesančně r. 1887, mariánský sloup z r. 1682, kašna z r. 1780 a řada barokních domů. V dominantní poloze gotický chrám sv. Bartoloměje ze 13.-14. stol. s pozoruhodným chórem s věncem kaplí z dílny Petra Parléře. U něj zvonice z r. 1504, gotická budova arciděkanství z doby kolem r. 1400, nyní sídlo regionálníhomuzea, dále stará škola doložená r. 1345, v další školní budově renes. původu z r. 1612 Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku. Býv. kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice z let 1666-1667 restaurován beuronským stylem v letech 1908-1913. Špitální kostel sv. Jana Křtitele gotického původu ze 14. stol., nyní pravoslavný. Novogotický evangelický kostel z r. 1868. Sbor církve čs. husitské z r. 1932, před ním socha Mistra Jana Husa z r. 1934. Zřícenina hornického kostela Všech svatých, založen r. 1292, po zrušení Josefem II. opraven r. 1913, poškozen při bombardování r. 1945. Jihozápadně od náměstí částečně zachovalé židovské ghetto s empírovými domy a býv. synagogou z r. 1642, západně židovský hřbitov z r. 1418. Rodiště rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan (kolem 1535-1604), francouzského herce a mima Jeana B. G. Debureaua (1796-1846), malířů Vincence Morstadta (1802-1875) a Rudolfa Kremličky (1886-1932), spisovatele Josefa Svatopluka Machara (1864-1942), divadelního kritika a překladatele Otokara Fischera (1883-1938) a fotografa Josefa Sudka (1896-1976). V části Zálabí kostel sv. Víta gotického původu z doby kolem r. 1340, přestavěn a rozšířen barokně r. 1683, věž z r. 1777, před ním sousoší Kalvárie z r. 1770.

Informační centrum
Na Hradbách 157
280 02  Kolín I
E-mail:mic@mukolin.cz
Telefon:420 774 138 197
Telefon:420 321 712 021
www.infocentrum-kolin.cz

Čáslav

Historické město na Haberské stezce připomínáno r. 1260, r. 1421 dějištěm sněmu, který odmítl Zikmunda za českého krále a přijal tzv. čtyři artikuly pražské. Zachován dosti souvislý pás městského opevnění s 15 baštami a gotická válcová tzv. Otakarova věž, chránící zbořenou Brodskou bránu. Dominantní gotický kostel sv. Petra a Pavla z let 1270-1350 s románskou sakristií a věží z r. 1400, v něm před 2. světovou válkou nalezena lebka Jana Žižky. U kostela pomník Matouše Ulického z 1. poloviny 20. stol. připomíná zdejšího kaplana popraveného r. 1627. Na náměstí mariánský sloup z r. 1746, klasicistní kašna z konce 18. stol., radnice z let 1769-1770 a pomník Jana Žižky z r. 1881 podle Myslbekova návrhu. Novorománský evangelický kostel z let 1864-1869, sbor církve čs. husitské z r. 1925. Novorománské Dusíkovo divadlo z r. 1869. Dochována řada v jádře gotických a renes. domů. Na předměstí barokní špitální kostel sv. Alžběty z let 1718-1728 s renes. zděnou zvonicí. Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Antonína a Josefa z poloviny 18. stol. Novoklasicistní budova městského muzea z r. 1884. Býv. synagoga z let 1899-1900. V býv. vojenském autoparku muzeum zemědělské techniky. Rodiště klavíristy a hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka (1760-1812), spisovatele Rudolfa Těsnohlídka (1882-1928) a básníka Jiřího Mahena (1882-1939).

Informační centrum
nám. Jana Žižky z Trocnova 197
286 01  Čáslav
E-mail:info@meucaslav.cz
Telefon:420 327 300 265
Fax:420 327 300 267
http://muzeumcaslav.cz/informacni-stredisko/

Poděbrady

Pův. osada připomínána r. 1224, povýšena na město r. 1472, od r. 1992 památkovázóna. Na břehu Labe pův. vodní hrad připomínaný v letech 1262-1268, přestavěn na renes. zámek v letech 1548-1582 a barokně v letech 1751-1758, z pův. hradu zachována válcová věž, kaple a sklepy. V zámku pamětní síň Jiřího z Poděbrad, hrad považován za jedno z možných míst narození krále (1420-1471), na náměstí jeho jezdecký pomník z let 1886-1890. Gotický kostel Povýšení sv. Kříže ze 14. stol. regotizován v letech 1896-1898. Havířský kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1516 na paměť popravy kutnohorských havířů r. 1496, u něj zvonice z konce 17. stol. s dřevěným patrem. Husův sbor z r. 1937, bratrská modlitebna z r. 2007. Stará renes. radnice ze 16. stol. upravena na knihovnu, nová pseudorenes. radnice z r. 1906. Na náměstí mariánský sloup z r. 1765. Polabské muzeum v empírové býv. škole z r. 1846. Na nádvoří r. 1905 navrtán pramen minerální vody, lázně pro léčbu srdečních a cévních chorob zřízeny r. 1908. Mezi lázněmi a centrem lázeňský park s kolonádou z let 1911-1912, po rozšíření parku k nádraží ještě nová krytá kolonáda z r. 1932. Minerální voda Poděbradka nyní plněna do lahví. V sezóně na Labi lodní doprava, za řekou vede silnice po inundačním mostě z let 1830-1831. Rodáky jsou syn krále Jiřího Viktorin, kníže Opavský a Münsterberský (1443-1500), a dcera Kunhuta (1449-1464), královna uherská, obrozenecký básník František Turinský (1797-1852) a malíř Ludvík Kuba (1863-1956). Jižně od města na levém břehu Labe v býv. pískovně přírodní koupaliště Jezero.

Informační centrum
Jiřího náměstí 19/26
290 01  Poděbrady I
E-mail:ticpodebrady@polabi.com
Telefon:420 325 511 946
www.polabi.com/o-polabi/turisticke-informacni-centrum-podebrady

Muzeum zemědělské techniky Čáslav

Pobočka Národního zemědělského muzea v Praze. Muzeum se nachází v objektu bývalého vojenského autoparku postaveném v 60. letech 20 století těsně za městem na adrese U Drobovic 1762, Čáslav

Tel. 327 311 146, 731 244 101

Zahrnuje expozice:
a) historických traktorů tuzemské i zahraniční výroby
b) sklízecích mlátiček
c) depozitář stabilních motorů
Vstupné: základní 40,- Kč,  snížené 20,- Kč, rodinné 100,- Kč
Otevřeno: duben – říjen, 8 -12 a 13 – 17 hodin
Vždy první červnový víkend – tradiční přehlídka „PRADĚDEČKŮV TRAKTOR“

Muzeum lidových staveb Kouřim

Spatříte devítibokou roubenou stodolu z Durdic u Votic, postavenou r. 1648, která je nejstarší zachovalou památkou tohoto typu na území Čech. Prohlédnete si základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech s prezentací sociální i výtvarné mnohotvarosti a bohatosti venkovského stavitelství. V muzeu jsou pravidelně pořádány programy zaměřené na lidové svátky a folklórní veselice.

Vstupné (1. ledna – 31. prosince)
Dospělí: 60 Kč
Děti, studenti, důchodci: 30 Kč

Skanzen Kouřim
Středočeský kraj
E-mail:info@muzeumkolin.cz
Telefon:+420 321 722 988
Mobil:+420 603 548 225
Mobil:+420 734 312 039
Mobil:+420 601 390 350
Telefon:+420 321 783 249
http://www.skanzenkourim.cz

Muzeum hrnčířství Kostelec nad Černými lesy

Kromě stálé expozice si prohlédnete i krátkodobé výstavy obrazů, fotografií či keramiky. V budově muzea se konají koncerty vážné hudby a další akce.

Otevírací hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 10:00–12:00, 13:00–16:00
Pátek 10:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota 10:00–12:00, 13:00–16:00
Neděle

Muzeum
náměstí Smiřických 41
281 63  Kostelec nad Černými lesy
E-mail:muzeum@kostelecncl.cz
Telefon:+420 311 240 924
Mobil:+420 603 555 184
www.kostelecncl.cz

Pamětní síň Slavníkovské Libice

Muzeum
Libice nad Cidlinou
okres Nymburk
Telefon: 325 637 141

Historicko-archeologická expozice vám podá přehled od začátku slovanského osídlení regionu v šestém století do zániku hradiska ve dvanáctém století. Zachycuje dějiny Libice ve vrcholném a pozdním středověku a v raném novověku. Jsou zde vystaveny výsledky archeologických výzkumů.Otevírací hodiny:

Pondělí 8:00–10:30, 12:00–16:30
Úterý 8:00–10:30, 12:00–14:30
Středa 8:00–10:30, 12:00–16:30
Čtvrtek 8:00–10:30, 12:00–14:30
Pátek 8:00–10:30, 12:00–14:30

Vodní svět v Kolíně

Vodní svět nabízí pod jednou střechou troj skluzavku, tobogán, parní lázně, vlnobití, vířivky a další atrakce. Posezení v restauraci či kavárně. Navštívit můžete solnou jeskyni, masáže, saunu. Novinky v oblasti cvičení vyzkoušíte ve fitness centru.

Otevírací hodiny:

Pondělí 6:00–21:00
Úterý 8:00–21:00
Středa 6:00–21:00
Čtvrtek 8:00–21:00
Pátek 6:00–21:00
Sobota 10:00–21:00
Neděle 10:00–21:00

Aquapark
Masarykova 1041
280 02  Kolín II
E-mail:info@vodnisvetkolin.cz
Telefon:420 321 671 616
www.vodnisvetkolin.cz

Minizoo Ringelland

Nejen cirkusová zvířata si můžou malí i velcí prohlédnout v nedalekých Habrkovicích, kde se v roce 2008 usadila rodina Ringelova a založila Rigelland. K vidění jsou lvi, tygři, hroch Davídek, dikobrazi, kozy, slepice a želvy. Vstupné do parku je dobrovolný příspěvek na zvířata.

Otevírací hodiny:

Pondělí – Neděle zavřeno

Vstupné (1. ledna – 31. prosince)
Představení – Dospělí 100 Kč
Představení – Děti 50 Kč

Zoologická zahrada
Záboří nad Labem
okres Kutná Hora
E-mail:ringel.jan@seznam.cz
Telefon:+420 721 295 522
http://www.ringelland.cz

Kolínská řepařská drážka

Odkaz na Kolínskou řepkařskou drážku ZDE.

Venkovní skanzen Keltské oppidum Dobšice

Hřiště slouží jako malý skanzen a navazuje na opodál stojící Keltské muzeum. Děti si tu vyhrají na atypických hracích prvcích jako je druid, obranný val, obranné brány, palisáda či polozemnice, které vhodnou formou dětem připomínají život našich předků.

Otevírací hodiny:

Pondělí 10:00–16:00
Úterý 10:00–16:00
Středa 10:00–16:00
Čtvrtek 10:00–16:00
Pátek 10:00–16:00
Sobota 10:00–16:00
Neděle 10:00–16:00

Turistické rozcestí Opatovický kanál u Břehů

Turistický rozcestník, který se nachází mezi obcemi Břehy a Semín, ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Přelouč – Kladruby nad Labem. V tomto případě se nejedná o klasický rozcestník, ale o informační tabulku s historií opatovického kanálu, na mapách je však značeno jako rozcestí.

Opatovický kanál je technickou památkou dokazující um našich předků. Byl vybudován Pernštejnyv letech 1498 až 1514 k pohonu mlýnů, hamrů a valch v rámci pardubicko-bohdanečské rybniční soustavy. Sítí pohonných kanálů bylo napájeno asi 250 rybníků o ploše 2700 ha. Délka kanálu je 35 km, další přípojné struhy měří cca 25 km, šířka se pohybuje od 1,5 do 15 m. Od Labe se kanál odděluje nad Opatovicemi, vrací se u Semína za Přeloučí.