Turistické zajímavosti

Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem
Komenského náměstí 235
Týnec nad Labem
281 26
Telefon na pracovníka muzea:
Pan Ing. Horymír Žmolil
+420 321 781 231
Stránky muzea: www.tynecnadlabem.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, s.p.o., patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Pardubic, pro chov koní v příznivých půdních podmínkách (půdy písčité a hlinitopísčité). Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, s.p.o., jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).
V Kladrubech nad Labem jsou starokladrubští bělouši ustájeni v několika objektech. Přímo v Kladubech nad Labem jsou ustájeni koně základního stáda – plemenní hřebci a chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní a koně určení k prodeji. Do nedalekého „Padocku“ přicházela většinou odstavená hříbata, která bývala v jednom roce přemístěna do odchovny v Selmicích. Dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny chovné klisny nízkobřezí nebo jalové. Odchovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech hřebečků a klisniček odchovávány tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.
Více informací se dočtete na stránkách: www.nhkladruby.cz/

Zámek Karlova Koruna
Dominanta Chlumce nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna.
Bližší informaci najdete na : www.kinskycastles.com/zamek-karlova-koruna.htm

Zámek Hrádek u Nechanic
Romantický hrádek postavený ve stylu windsorské gotiky vznikl teprve v polovině 18. století. Iniciátorem jeho stavby byl hrabě František Arnošt Harrach. V zámku jsou uloženy bohaté sbírky dobového zařízení a uměleckých předmětů svezených sem ze zámků z různých koutů Evropy. Kolem se rozkládá anglický park. Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. První vás provede reprezentačními sály zámku. Druhý zahrnuje jak sály, tak soukromé pokoje včetně 1. patra. V zámecké knihovně najdete kolekci 12 obrazů z 18. století, které představují lidské nemoci. Na zámku se natáčela spousta českých pohádek. Mezi nejznámější patří Princ a večernice či Anička s lískovými oříšky.

Zámek
Hrádek 66
503 15  Hrádek
Královehradecký kraj
E-mail:hradekunechanic@npu.cz
Mobil:+420 602 185 554
Telefon:+420 495 441 244
www: http://www.hradekunechanic.cz

Zámek Kačina
Nabízíme tří prohlídkové okruhy po reprezentačním sídle Jana Rudolfa Chotka. V prostorách se natáčel seriál Dobrodružství kriminalistiky. K dispozici je zámecký park a zámecká kavárna. Pořádáme zde zámecké slavnosti. Zajišťujeme kompletní přípravy svateb včetně svatební hostiny.

Zámek
Svatý Mikuláš 51
284 01  Svatý Mikuláš
Středočeský kraj
E-mail:nzm.kacina@nzm.cz
E-mail:pokladna.kacina@seznam.cz
Telefon:420 327 571 170
Telefon:420 724 878 977
Telefon:420 602 187 700
Fax:420 327 571 274
www.kacina.czKutná Hora
Historické město založeno ve svahu nad říčkou Vrchlicí při bohatých nalezištích stříbra v 10. stol., největší rozmach dolování ve 13.-15. stol., ve středověku druhé nejbohatší a nejvýznamnější město království po Praze, pro výjimečnou zachovalost středověkých památek od r. 1995 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Informační centrum
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01  Kutná Hora-Vnitřní Město
E-mail:vlasskydvur@kh.cz
Telefon:420 327 512 873
Telefon:420 736 485 409
www.vlasskydvur.comKolín
Historické město na Labi založeno králem Přemyslem II. Otakarem r. 1257, nejstarší písemná zpráva z r. 126, od 19. stol. významná železniční křižovatka a průmyslové centrum. Z městského opevnění zachována hranolová bašta Práchovna z 15. stol. Nad železniční tratí zbytky hradu, vybudován z býv. dominikánského kláštera v letech 1437-1448, v 18. stol. přestavěn na pivovar a byty. Na náměstí pův. gotická radnice upravená novorenesančně r. 1887, mariánský sloup z r. 1682, kašna z r. 1780 a řada barokních domů. V dominantní poloze gotický chrám sv. Bartoloměje ze 13.-14. stol. s pozoruhodným chórem s věncem kaplí z dílny Petra Parléře. U něj zvonice z r. 1504, gotická budova arciděkanství z doby kolem r. 1400, nyní sídlo regionálního muzea, dále stará škola doložená r. 1345, v další školní budově renes. původu z r. 1612 Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku. Býv. kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice z let 1666-1667 restaurován beuronským stylem v letech 1908-1913. Špitální kostel sv. Jana Křtitele gotického původu ze 14. stol., nyní pravoslavný. Novogotický evangelický kostel z r. 1868. Sbor církve čs. husitské z r. 1932, před ním socha Mistra Jana Husa z r. 1934. Zřícenina hornického kostela Všech svatých, založen r. 1292, po zrušení Josefem II. opraven r. 1913, poškozen při bombardování r. 1945. Jihozápadně od náměstí částečně zachovalé židovské ghetto s empírovými domy a býv. synagogou z r. 1642, západně židovský hřbitov z r. 1418. Rodiště rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan (kolem 1535-1604), francouzského herce a mima Jeana B. G. Debureaua (1796-1846), malířů Vincence Morstadta (1802-1875) a Rudolfa Kremličky (1886-1932), spisovatele Josefa Svatopluka Machara (1864-1942), divadelního kritika a překladatele Otokara Fischera (1883-1938) a fotografa Josefa Sudka (1896-1976). V části Zálabí kostel sv. Víta gotického původu z doby kolem r. 1340, přestavěn a rozšířen barokně r. 1683, věž z r. 1777, před ním sousoší Kalvárie z r. 1770.

Informační centrum
Na Hradbách 157
280 02  Kolín I
E-mail:mic@mukolin.cz
Telefon:420 774 138 197
Telefon:420 321 712 021
www.infocentrum-kolin.cz