Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2019

1 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Týnecko za rok 2019

2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2019

3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2019

4 ROZVAHA Svazek obcí Týnecko za rok 2019

5 Výkaz zisku a ztrát Svazek obcí Týnecko za rok 2019

6 Příloha Svazek obcí Týnecko za rok 2019

7 Audit Svazku obcí Týnecko za rok 2019

8 Seznam účetních jednotek Svazek obcí Týnecko 2019

Vyvěšeno do: 03.06.2020