Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2020

1 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf

2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2020.pdf

3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2020.pdf

4 ROZVAHA Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf

5 Výkaz zisku a ztrát Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf

6 Příloha Svazek obcí Týnecko za rok 2020.pdf

7 Audit Svazku obcí Týnecko za rok 2020.pdf

8 Seznam účetních jednotek Svazek obcí Týnecko 2020.pdf

Vyvěšeno do: 07.06.2021