Zveme Vás na jednání kolegia starostů Svazku obcí Týnecko, které se koná ve středu 18. prosince 2019 od 15.30 hodin na MěÚ v Týnci nad Labem v kanceláři starosty.
Razítko vezměte prosím s sebou. V případě zastoupení starosty, písemné pověření, že se pověřená osoba může jednání zúčastnit.

Bc. Dušan Žmolil v.r.
předseda Svazku obcí Týnecko

Pozvánka na jednání kolegia starostů Svazku obcí Týnecko