Závěrečný účet SOT za rok 2023

1 Závěrečný účet SOT za rok 2023 2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2023 3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2023 4 Rozvaha SOT 2023 5 Výkaz zisků a ztráty SOT 2023 6 Příloha SOT 2023 7 Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávného celku SOT...

Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2023

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2023 3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2023 4 Rozvaha SOT 2023 5 Výkaz zisků a ztráty SOT 2023 6 Příloha SOT 2023 7 Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávného celku SOT...

Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2022

1 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Týnecko za rok 2022 2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2022 3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2022 4 ROZVAHA Svazek obcí Týnecko za rok 2022 5 Výkaz zisku a ztrát Svazek obcí Týnecko za rok 2022 6 Příloha Svazek...