Návrh závěrečného účtu SOT za rok 2019

1 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Týnecko za rok 2019 2 Svazek obcí Týnecko_inventarizační_zpráva 2019 3 Fin 2 – 12 M Svazek obcí Týnecko 2019 4 ROZVAHA Svazek obcí Týnecko za rok 2019 5 Výkaz zisku a ztrát Svazek obcí Týnecko za rok 2019 6 Příloha Svazek...

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 Informace o schváleném rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2020 a o plnění rozpočtu Svazku obcí Týnecko v roce 2019 naleznete na adrese: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/68999666/prehled?rad=t&obdobi=2004 Vyvěšeno do:...

Pozvánka na jednání kolegia starostů Svazku obcí Týnecko

Zveme Vás na jednání kolegia starostů Svazku obcí Týnecko, které se koná ve středu 18. prosince 2019 od 15.30 hodin na MěÚ v Týnci nad Labem v kanceláři starosty. Razítko vezměte prosím s sebou. V případě zastoupení starosty, písemné pověření, že se pověřená osoba...